6995068605,6934471205 Νεοχώρι, Σέρρες gkoulavasilis509@gmail.com